Consilierii s-au opus, dar familia sfidează decizia CL

Consiliul Local din Gilău a avut pe ordinea de zi de astăzi, 7 ianuarie, un proiect de hotărâre, prin care se cerea un răspuns la solicitarea familiei aurarului Rudi Varga, de a fi înhumat în zona eroilor din cimitirul local, remarcă Mihai Bacalu aici.

Din cei 11 consilieri prezenţi la şedinţa de îndată, un număr de 10 consilieri s-au împotrivit, dispunând menţinerea sistemului actual de înmormântare, la rând, fără deschiderea altor locaţii. Viceprimarul Okos Carol a transmis familiei hotărârea Consiliului Local, însă fără succes.

Dana Varga, fiica defunctului, fost consilier în Guvern i-a comunicat viceprimarului că decizia a fost luată şi groapa a fost deja săpată în zona monumentului eroilor, unde există o vizibilitate mai bună.

Okos Carol ne-a declarat că în urma consultării cu Poliţia Locală şi statală, cu preoţii şi cu avocaţii cu care colaborează, este în imposibilitatea opririi înmormântării în locul respectiv, urmând să analizeze posibilitatea unei acţiuni în instanţă ulterioare.

Vom fi suspectaţi de cetăţeni că favorizăm familiile înstărite şi cu relaţii, deşi noi ne-am făcut treaba şi am încercat să respectăm legalitatea“, ne-a declarat viceprimarul Okos Carol.

Rudi Varga a intrat în atenţia publică atunci când a câştigat un proces cu Statul Român, obţinând retrocedarea aurului confiscat în perioada comunistă. Fiica sa Dana Varga a postat pe pagina de socializare un anunţ, în care scrie că tatăl său a fost unul dintre primii și puținii lideri care s-au implicat în Mișcarea Romilor din România anilor 90.

  • H O T Ă R Â R E A NR. 1
  • din 7 ianuarie 2019
  • privind menținerea ordinii actuale de înmormântare în Cimitirul com. Gilău
  • Consiliul Local al comunei Gilau, întrunit în ședința de îndată din data de 07.01.2019,
  • În conformitate cu prevederile HG nr. 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare,
  • În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • H O T Ă R Ă Ş T E
  • Art. 1. Se aprobă menținerea ordinii actuale de înmormântare (la rând) în Cimitirul com. Gilău, fără posibilitatea deschiderii unor alte locații de înmormântare.
  • Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul com. Gilău.
  • Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Gilău, în termenul prevăzut de lege.